Exclusieve B2B-groothandelmarktplaats

De groothandel 24 Logo van B2B handelsplaats voor reseller, groothandelaars, overige rest handelaars, importeure en exporteure, zelfs insolventie.
Nederland

Real-time Zoeken

Algemene voorwaarden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene voorwaardenPreambule:
Restposten24 GmbH doet zaken met verschillende B2B-handelsplatformen voor het handelen via internet met de hieronder genoemde domeinnamen:
 • www.restposten24.de (Deutschland)
 • www.restposten24.at (Österreich)
 • www.restposten24.ch (Schweiz)
 • www.restposten24.nl (Niederlande)
 • www.restposten24.be (Belgien)
 • www.restposten24.li (Liechtenstein)
 • www.restposten24.nl (Netherlands)
 • www.stocklots24.de (Germany)
 • www.stocklots24.be (Belgium)
 • www.stocklots24.eu (Europa)
 • www.stocklots24.es (España)
 • www.stocklots24.it (Italy)
 • u.a.
1. Algemene regels

1.1 De Restposten 24 GmbH biedt de gebruiker via een eigen handelsplatform toegang tot de virtuele marktplaatsen Restposten24 en Stocklots24 voor de Business-to-Businesshandel. Alle door de gebruikers opgegeven aanbiedingen en zoekinformaties zijn door elke bezoeker van Restposten 24 en Stocklots 24 (geregistreerd of niet geregistreerd) toegankelijk.

1.2. Stocklots24 leidt op dit platform aanbieders en navraag van allerhande soorten goederen en diensten door aanbiedingen en goederenvraag naar elkaar. De op dit platform afgesloten contracten tussen de gebruikers zijn meteen geldig en worden uitsluitend tussen de gebruikers, buiten het platform om, afgehandeld en voldaan. Stocklots24 evenals de overige service van de Restposten 24 GmbH dient hiermee uitsluitend voor het bewerkstelligen van zaken tussen de contractpartners. De Restposten 24 GmbH is noch vertegenwoordiger noch overbrenger van een van de partijen. De Restposten 24 GmbH wordt geen deelnemer van een koopcontract.

1.3. Het gebruik maken van Restposten 24 en Stocklots 24 staat handelaars, ondernemers en kooplieden in de zin van de handelarenwet (HGB), evenals ondernemers in de zin van § 14 BGB(Bundesgesetzbuch) en zelfstandigen, toe.

2. Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap bij Restposten 24 en Stocklots 24 kost eenmalig € 79,- excl. BTW. U betaalt geen bijdrage voor het opgeven van goederen, verkoopsprovisie of jaarlijkse bijdragen. De gebruiker verklaart zich akkoord, dat stortingen aan de Restposten 24 GmbH door het overmaken via bankoverschrijving, via Paypal of via Novalnet AG afgehandeld worden. Voor het betalen van de registratiepremie staan de handelaar volgende mogelijkheden ter beschikking:
 • PayPal (onmiddellijke vrijschakeling)
 • Sofortüberweisung.de (onmiddellijke vrijschakeling)
 • VISA (onmiddellijke vrijschakeling)
 • Mastercard (onmiddellijke vrijschakeling)
 • American Express (onmiddellijke vrijschakeling)
 • Bankoverschrijving aanRestposten 24 GmbH (onmiddellijke vrijschakeling na ingang van de bijdrage)
3. Topaanbiedingen, Gecontroleerd Lidmaatschap en de handelaarsdatabank

3.1 De gebruiker heeft de mogelijkheid artikels als "Topaanbiedingen op de startpagina" of als "Topaanbod in een rubriek" op te geven. De gebruiker kan verschillende looptijden voor zijn Topaanbiedingen kiezen. De looptijd wordt tot op de seconde precies berekend. De Restposten 24 GmbH schrijft een rekening uit voor alle geboekte dienstverleningen en verstuurt deze meteen per e-mail. De betaling hiervoor volgt uitsluitend per voorafbetaling, onlinebanking, VISA, American Express, JCB of per PayPal. De gebruiker verklaart zich akkoord, dat betalingen via Novalnet AG en Wirecard AG worden afgehandeld. Bij automatische incasso (lastbrief) moet de bankrekening in euro handelen en in Duitsland of Oostenrijk gevestigd zijn. Indien uw bankrekenning niet voldoende gedekt is of de lastbrief om andere redenen niet kan worden ingelost, ontstaan extra onkosten ter waarde van €12,00.

3.2 Leden hebben de mogelijkheid toegrip op de handelaarsdatabank te krijgen. De betaling hiervoor geschiedt uitsluitend door vooruitbetaling, Onlinebanking, VISA, American Express, JCB of per PayPal. De Restposten 24 GmbH schrijft een rekening over de toegang tot de handelaarsdatabank uit.

3.3 De gebruiker heeft de mogelijkheid de status als "Gecontroleerd Lid" aan te vragen. De betaling hiervoor gebeurt uitsluitend per automatische incasso (lastbrief), voorafbetaling, Onlinebanking, VISA, American Express, JCB of per PayPal. De Restposten 24 GmbH schrijft een rekening en verzendt deze onmiddellijk na ingang van de opdracht. Het bedrag voor het "Gecontroleerd Lidmaatschap" is een onkostenbijdrage voor de controle van het lid. Indien de beoordeling "beoordeeld Lid" negatief bevonden wordt, bestaat er geen recht op restitutie. Slechts heel zelden komt het voor dat het Gecontroleerd Lidmaatschap niet kan worden toegekend. De Restposten 24 GmbH behoudt zich het recht voor, erop te staan dat een Gecontroleerd Lidmaatschap voor bepaalde handelaars voorwaarde is, vooral als deze erg dure goederen aanbieden. Het gecertificeerde lidmaatschap kan tot 4 weken voor afloop van een actief lidmaatschap worden gewijzigd, wat dan gratis is. Het betaalde lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een jaar als het niet ten minste vier weken voor afloop wordt geannuleerd.

3.4 De rekeningen van Restposten 24 GmbH, evenals het toezenden van alle door het bedrijf of door Restposten 24 en Stocklots 24 gevorderde documenten gebeurt per e-mail. Op speciaal verzoek, is het toesturen van de rekening per post mogelijk.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 Het omvangrijke, gehele gebruik van Restposten 24 und Stocklots 24 staat alleen voor geregistreerde gebruikers ter beschikking. Voorwaarde voor het gebruiken van het platform is het afsluiten van een gebruikers-/licentiecontract door de registratie.

4.2 De geïnteresseerde gebruiker moet ter registratie het online registratieformulier volledig en naar waarheid invullen. De Restposten 24 GmbH behoudt zich voor, registratiegegevens evenals solvabiliteit door geschikte informatie- en kredietbureaus te laten onderzoeken. Bij een slechte kredietwaardigheid of gehele insolventie behoudt zich Restposten 24 GmbH het recht voor, het lidmaatschap te weigeren. Treedt insolventie binnen het tijdsbestek van het bestaande contract op, heeft Restposten 24 GmbH het recht, onmiddellijk op te zeggen.

4.3 De gebruiker heeft een eenvoudige, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de diensten van Restposten 24 GmbH ter beschikking. De gebruiker mag de dienstverleningen, gegevens en informatie van Restposten 24 en Stocklots 24 alleen voor persoonlijk en direct gebruik benutten. Het is verboden, de via Restposten 24 en Stocklots 24 gekregen aanbiedingen, handelaars-of personendata aan derden door te geven of hiermee te handelen.

4.4 Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersconctract. Stocklots 24 is bevoegd, zonder opgave van redenen, het afsluiten van een contract te weigeren.

4.5 De website en de dienstverleningen van Stocklots 24 staan alleen volledig rechtsvaardige personen ter beschikking. Minderjarigen zijn van het gebruik uitgesloten.

4.6 De voor de aanmelding verlangde bedrijfs- en/of persoonlijke gegevens zijn compleet en correct aan te geven. In het bijzonder zijn de complete bedrijfsnaam, de plaatsvervangers, evenals het officiële adres, telefoon- en faxnummer evenals een e-mailadres aan te geven. Handelt degene die de aanmelding uitvoert niet voor eigen naam maar als plaatsvervanger van een juridische persoon, dient daarop gewezen te worden en indien Restposten 24 GmbH dit verlangt, moet hierover een bewijs worden voorgelegd.

4.7 Bij de aanmelding kiest de gebruiker een paswoord. Deze gegevens moet de gebruiker veilig bewaren zodat deze niet voor derden toegankelijk is. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle contract- of juridische overtredingen die door zijn toegangsgegevens afgesloten of veroorzaakt zijn. De gebruiker mag geen rechten van derden, voor merk- en gekenmerkte rechten evenals naamrechten noch de goede gebruiken en zeden misbruiken.

4.8 Het wordt aan de gebruiker overgelaten, meerdere lidmaatschappen bij Restposten 24 aan te vragen. Het overdragen van een gebruikerconto of een account is niet mogelijk.

4.9 De Restposten 24 GmbH heeft het recht, bepaalde aanbiedingen van een gebruiker evenals de gebruiker zelf incl. zijn conto te schorsen en het gebruiken van Stocklots 24 te verbieden, indien de gebruiker tegen de bestemmingen van deze algemene voorwaarden, geldend recht of tegen de rechten van derden verstoot, of Restposten 24 GmbH een gerechtvaardigd interesse aan het buitensluiten van de gebruiker heeft. Het buitensluiten is vooral dan veroorloofd, als de gebruiker:
 • bij zijn aanmelding foutieve data heeft opgegeven.
 • wat betreft de omgang met het gebruik van Stocklots 24 rechten van derden zijn misbruikt of door derden overtuigend beweerd wordt, dat van hun rechten misbruik werd gemaakt.
 • Dienstverleningen van Stocklots 24 misbruikt, met name in het bijzonder zijn gebruikslicentie derden ter beschikking stelt, of in verband met zijn licentie ter beschikking staande aanbiedings-, personen- of handelaarsdata kopieert, namaakt, doorgeeft of op een andere manier aan derden toegankelijk maakt.
 • wanneer over het vermogen van de gebruiker een insolventieproces gestart wordt.
 • wanneer een andere belangrijke reden voorligt.
4.10 Vanaf het tijdstip na het beëindigen van het gebruikersconto is het voor de gebruiker verboden de websites van Stocklots 24 of andere dienstverleningen van Restposten 24 GmbH te gebruiken of door derden te laten gebruiken. De onrechtmatige toe-eigening van hieruit resulteerende schade door gebruikers is uitgesloten.

4.11 De Restposten 24 GmbH behoudt zich het recht voor, een beëdigde duitse vertaling van alle voorliggende documenten te verlangen.

5. Afluiten van een contract en registratie

5.1 Na het opgeven van de aanmeldingsgegevens door de gebruiker komt het contract bij het anvaarden door Restposten 24 GmbH tot stand. Belangrijk doel van dit contract zijn deze algemene voorwaarden, evenals de prijslijst die bij het afsluiten van het contract geldig is.

5.2 Het contract wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

6. Gebruikersherkenning en paswoord

De gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen, dat de gebruikersnaam en het paswoord niet voor onbevoegden toegankelijk is. Elk misbruik van de gebruikersgegevens is voor eigen schuld van de gebruiker. De gebruiker is verplicht Restposten 24 GmbH elk misbruik van zijn data onmiddellijk zodra hij er weet van krijgt, te melden.

7. Algemene stelregels en verplichtingen van de gebruikers

7.1 Advertenties en aanbiedingen van de verkoper
a) De verkoper kan bij Stocklots 24 juridisch bindende aanbiedingen van zijn goederen opgeven. Tegelijkertijd is het mogelijk zoekertjes op te geven. De verkoper moet zijn aanbod of wat er gezocht wordt, in de bepaalde rubriek opgeven en correct en compleet omschrijven. Hierbij moet hij alle, voor het besluit om te kopen, belangrijke details zoals fouten, die de waarde van de aangeboden goederen verminderen, naar waarheid opgeven. De verkoper moet bij zijn aanbod alle betalings- en levervoorwaarden, het aantal op voorraad, evenals op mogelijke wettelijke herroepingsrechten (§355, §312 b BGB) wijzen en via een deugdelijk impressum over de nodige data informeren.(§§ 3, 6 TDG).
De verkoper vrijwaart en is aansprakelijk voor de juistheid van zijn gegevens. De Restposten 24 GmbH is niet verplicht, de gegevens van de verkoper te controleren. In de vakken voor aanbodinformaties mogen geen details worden opgegegeven, die de contactopname met de verkoper kunnen dienen, (b.v. telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, webadressen, etc.) Wordt hier tegen verstoten heeft Restposten 24 GmbH het recht op verwijderen of corrigeren van het aanbod. Bij het herhaaldelijk verstoten heeft Restposten 24 GmbH het recht het verkoperaccount te schorsen of te verwijderen evenals de aanbieding manueel te controleren vooraleer het gepubliceerd wordt.
b) Met de publicatie van de goederen geeft de verkoper een bindend aanbod af, een contract over een bepaald artikel voor de aangegeven prijs, af te sluiten. De toestemming tot het aanbod volgt dan onmiddellijk door de koper tegenover de verkoper.
c) De verkoper let er op, dat in verband met zijn aanbieding de genoemde voorraad ter beschikking moet staan om de regels voor het koopcontract te vervullen en hij is hiervoor aansprakelijk.
d) De verkoper is gebonden aan zijn aanbod tot aan zijn herroeping. Het herroepen geldt tot op het tijdstip van het uitwissen van het aanbod bij Stocklots 24. De verkoper is verplicht, zijn aanbod onmiddellijk te laten verwijderen, wanneer de goederen volledig uitverkocht zijn.
e) Aanbiedingen worden niet automatisch verwijderd. Der verkoper moet echter, als de goederen uitverkocht zijn, zijn aanbod bij Stocklots 24 verwijderen.
f) Krijgt Restposten 24 GmbH kennis over een geschil van mening tussen contractpartners, dan zijn zij verplicht, binnen de door Restposten 24 GmbH gestelde termijn, uitvoerige informatie over de inhoud en het afwerken van het contract te geven. Gebeurt dit niet of krijgt Restposten 24 GmbH kennis over een onvakkundig of onwettelijk gedrag door een van de contractpartners heeft Stocklots 24 het recht, deze gebruiker van Stocklots 24 incl. alle daarmee verbonden gegevens (in het bijzonder aanbiedingen, postvakinhoud) af te sluiten, d.w.z. te verwijderen. In dit geval vindt geen restitutie plaats.

7.2 Aanbiedingen op zoekertjes ("Gezocht")
De koper vraagt door het opgeven van zoekertjes naar juridisch bindende aanbiedingen. Hiervoor moet de koper het gezochte product in de verplicht in te vullen velden met voldoende gegevens omschrijven. Het gezochte product is voor de koper juridisch bindend tot de verwijdering bij Stocklots 24. De koper heeft het recht zijn aanbod ten allen tijde terug te trekken. Stocklots 24 stelt het gezochte product aanbieders ter beschikking, die zich bij Stocklots 24 geregistreerd hebben. Bij het uitschrijven door de inkoper handelt het zich niet om een bindende wilverklaring, maar om een oproep offertes af te geven (invitatio ad offerendum). Stocklots 24 heeft het recht, een uitschrijving af te wijzen wanneer de inkoper tegen belangrijke bepalingen van deze algemene voorwaarden verstoot. Uitschrijvingen mogen alleen met het doel contracten af te sluiten worden afgegeven. Een verkoper geeft bindende aanbiedingen af voor goederen die bij Stocklots 24 opgegeven zijn. Vanaf het tijdstip van aangifte is de verkoper aan het aanbod gebonden.

7.3 Plichten van geïnteresseerde kopers
a) Vraagt de interessent i.v.m. een aanbod naar persoonlijke- of zakelijke data van de aanbieder bij Stocklots24 na en verklaart de interessent tegenover deze verkoper dat hij het aanbod aanneemt, dan komt hierdoor onmiddelbaar het koopcontract tot stand. De interessent is tot betaling en het afnemen van de goederen van de verkoper tot controle hierover, verplicht.
b) De interessent evenals de overige gebruikers van Stocklots 24 is verboden, door het gebruik van Stocklots 24 verkregen adres-, contact-, aanbodgegevens en e-mailadressen commercieel, al dan niet tegen betaling zaken te doen, dwz. die voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden te gebruiken, vooral aanbod- en adresgegevens tegen betaling of gratis te publiceren, ze te verspreiden, door te geven, op te slaan of op andere wijze te vermenigvuldigen. Het is verder verboden binnen het systeem van Stocklots 24 of daar buiten aan de geregistrierde gebruikers commerciële en/of ongewenste reclame te sturen (bv. Spam). Het verstoten tegen de bovengenoemde verplichtingen leidt tot onmiddellijke uitsluiting en afsluiting bij Stocklots 24.
c) De gebruiker is niet berechtigd mechanisme, software of andere routines in verbinding met Stocklots 24 te gebruiken, tenzij deze (tegen geld of gratis) door  Restposten 24 GmbH ter beschikking worden gesteld.

8. Omvang van de gebruikerslicentie en contractuele boete

8.1 De in het syteem van Stocklots 24 verzamelde en op de website opgevoerde aanbod-, product-, artikel- en bedrijfslijsten zijn als databank in de zin van §§ 87 a und 87 b auteursrechtwet auteursrechtelijk beschermt. Voor de geregistreerde klant van Stocklots 24 wordt een niet overdraagbaar, enkel gebruikrecht voor deze databank met haar desbetreffende gegevens tijdens de contractduur, ter beschikking gesteld. Zij mogen de databank in de daarvoor bestemde omvang zelf gebruiken. Het is voor de gebruiker (licentie-eigenaar) echter verboden, middelbaar of onmiddelbaar onderlicenties aan derden te geven, in het bijzonder derden de mogelijkheid te geven om via de licentie van de gebruiker, toegreep op de gegevens of op de databank zelf te krijgen. Het is ook verboden, na het uitkiezen van een product voor derden een bestelling door te voeren of door te geven. Het is voor de gebruiker ook verboden, tegen geld maar ook gratis aan een derde gegevens van verkopers mee te delen, die hij hiervoor uit de databank van Stocklots 24 heeft opgeroepen. De website zelf, de statistieken, foto's, logos, JPEGS, PDF'S en inhoud zijn door de grondleggende wet beschermd. Het kopieëren, opslaan, vermenigvuldigen of verwerken is voor derden verboden.

8.2 Bij het verstoten tegen punt 8.1 heeft Stocklots 24 het recht op een verzuimverklaring (Unterlassungserklärung). De wettelijkheid van een verdergaande schade wordt hierdoor niet uitgesloten.

8.3 Verder heeft Stocklots 24 het recht, het recht van de gebruiker onmiddellijk op te zeggen en hem buiten te sluiten. Licentie- en grondleggende overtredingen zijn bovendien misdaden in de zin van de §§ 106 ff auteursrechtwet en worden meteen als proces verbaal aangegeven.

9. Verantwoording, inhoud en wettelijke aansprakelijkheid

9.1 Stocklots 24 stelt als eigenaar van het handelsplatform voor gebruikers alleen deze mogelijkheid ter beschikking, hun eigen aanbiedingen en de goederen die zij zelf zoeken, te publiceren. Stocklots 24 treedt hiervoor als provider/informatieaanbieder op, die uitsluitend onbekende gegevens van derden publiceert en toegankelijk maakt. Na het publiceren van de aanbiedingen heeft Stocklots 24 naar aanleiding van de hoeveelheid, noch de mogelijkheid noch de verplichting, het aanbod qua inhoud en qua juridische inhoud te controleren. Stocklots 24 is voor de aangeboden informaties niet verantwoordelijk.

9.2 Voor de inhoudelijke, juridische, materiële en andere informatie-inhoud is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk. De gebruiker verplicht zich bij zijn keuze, de uitvoering en het publiceren van de goederen, evenals het doorgeven en de vrijgave van publicaties, het geldend recht na te leven en ervoor te zorgen, dat noch algemene beschermingswetten, noch de strafwet, noch de algemene wetgeving noch rechten van derden (in heb bijzonder beschermde bedrijfsrechten, zoals het patent-, merk-, kenteken-, of naam- en persoonlijkheidsrecht)op welk gebied dan ook, overtreden worden.

9.3 De gebruiker verzekert uitdrukkelijk, dat hij voor de verkoop van alle goederen over alle Stocklots 24 noodzakelijke grondleggende-, patent-, gebruiks-/smaakproef- en/of merkrecht en licenties beschikt. In het bijzonder, dat hij over de noodzakelijke gebruiks-, vermenigvuldigings-, publicatie- en beschermde bedrijfsrechten beschikt. Hij verzekert tegenover de gebruiker Stocklots 24, dat hij gecontroleerd heeft, dat door hem vrijgegeven aanbod bovengenoemde rechten van derden niet worden overtreden. Verder, dat hij bij publicatie van de aanbiedingen en andere informaties geen andere merk-, naam-, of persoonlijke rechten overtreedt. De gebruiker neemt ook de volledige aansprakelijkheid voor eigen rekening.

9.4 De gebruiker verplicht zich ertoe Stocklots 24 van vorderingen van derden van om het even welke materie vrij te stellen, die uit de openbaarmaking van gegevens en aanbiedingen voortkomen. Deze vrijstelling van aansprakelijkheid van Stocklots 24 omvat zowel een evt. schadevergoeding, onkostenvergoeding, evenals de vergoeding van juridische kosten (b.v. rechtbank- en advokaatskosten), die Stocklots 24 om voor het afweren van eisen zouden kunnen ontstaan.

10. Deactiveren en verwijderen van aanbiedingen

10.1 Stocklots 24 heeft meteen het recht, zonder bericht vooraf aan de gebruiker, aanbiedingen en gegevens te verwijderen, te deactiveren indien er aanwijzingspunten zijn van strafbare feiten en/of overtredingen tegen geldend recht evenals tegen de Algemene Voorwaarden wordt verstoten. Dit geldt evenals er tegen eigen interesse van Restposten 24 GMBH wordt verstoten, vooral wanneer instituties, of maatregelen van buitenaf, tegen Stocklots 24 en/of de gebruiker plaatsvinden en deze maatregelen zich baseren op misbruik van wettelijke regelingen.

10.2 Worden tegenover Stocklots 24 vorderingen door derden, wat ommissie, schadevergoeding of informatie betreffen, gesteld (in het bijzonder door een aanmaning, vorderingsbrief, een kortgeding of een aanklacht) heeft Stocklots 24 het recht de desbetreffende gegevens voorlopig te deactiveren, zonder dat de aanspraken hiervoor gegrond moeten zijn.

10.3 Gebeurt de deactivierung van een aanbieding op grond van onder cijfers 1 en 2 genoemde handelingen, is het aanmelden van schadevergoeding of andere vorderingen door de gebruiker uitgesloten. Dit geldt ook, indien later zou blijken, dat tegenover Stocklots 24 of tegenover de gebruiker gestelde eisen ongerechtvaardigd waren.

10.4 Wordt Stocklots 24 door derden omwille van een aanbieding van gebruikers in opspraak gekomen, heeft Stocklots 24 het recht om de door de gebruiker opgeslagen gegevens ook buiten de juridische weg om, aan de vorderder door te geven om een kortgeding te vermijden.

10.5 Restposten 24 GmbH is hiertoe gemachtigd alle aanbiedingen en zoekertjes ("Gezocht") te verwijderen, waarin in de artikelbeschrijving in tekst of fotomateriaal contactgegevens (telefoon, fax, e-mail, URL etc.=) vermeld worden. Bij herhaaldelijke overtredingen heeft Restposten 24 GmbH de volmacht de toegang af te sluiten.

11. Bescherming van data

11.1 Stocklots 24 heeft in het kader van het contractdoel het recht, gegevens van deelnemers aan te vragen, op te slaan, evenals voor eigen doeleinden te gebruiken. Stocklots 24 heeft vooral het recht, deelnemerdata
a) i.v.m. van Stocklots 24 doorgevoerde dienstverleningen te publiceren en door te geven,
b) i.v.m. wettelijke verplichtingen deze aan de betreffende instanties door te geven,
c) bij gebruikmaking door derden en het hierdoor veroorzaakte wettelijk misbruik deze contactdata aan de gebruiker door te geven evenals
d) in andere gevallen met toestemming van de deelnemer door te geven.

11.2 In navolging aan voor telecommunicatieaanbieders en provider geldende voorschrift slaat Stocklots 24 bepaalde aabiedingsdata regelmatig op (aanbiedingen, tekst, veranderingen en ook e-mails)en verwijdert deze na afloop van gestelde termijnen.

11.3 De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe, dat Stocklots 24 van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden Stocklots 24 gebruik kan maken. Daarbij behoort b.v. het verzenden van e-mails met algemene informatie met reclamedoeleinden, een nieuwsbrief, de AutoMailer enz. Indien de gebruiker deze informatie niet meer wenst dan heeft hij ten allen tijde de mogelijkheid dit via zijn klantenmenu te herroepen. Het toesturen van e-mails, die belangrijke informatie voor het gebruik of de functie van Stocklots 24 bevatten, mogen in ieder geval door Restposten 24 GmbH verzonden worden.

11.4 Verder stemt de gebruiker toe, dat zijn naam, adres, e-mailadres, evenals alle voor het afhandelen van normale zaken noodzakelijke gegevens door Stocklots 24 aan de geïnteresseerden en/of zijn partners voor het doorvoeren van zaken kunnen worden doorgegeven.

11.5 Facebook: U kunt alle Restposten 24 und Stocklots 24 handelsportalen opzoeken, zonder gegevens over uw persoon op te geven. Persoonlijke gegevens worden alleen opgevraagd, wanneer u ons deze in het kader van uw registratie of bij uw bezoek op een van onze handelsportalen vrijwillig opgeeft. Op onze handelsportalen zijn bovendien programma's zogenaamde plug-ins van het sociale netwerk Facebook te zien. Deze worden uitsluitend door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, gevoerd. Deze plug-ins zijn in het kader van ons internetoptreden door gebruik van de knop "bevalt mij" kenbaar gemaakt. Bij het opzoeken van een van onze websites, die een zulke plug-in hebben, schakelt uw browser direct in contact met de servers Facebook, hierdoor wordt de inhoud van een plug-in aan uw browser doorgegeven en hierdoor weer aan de opgezochte website. Indien u zich tijdens uw bezoek op onze website via uw persoonlijk gebruikersaccount bij Facebook heeft aangemeld, kan Facebook het bezoek van de website aan deze account toevoegen. Door interactieve plug-ins, b.v. door aanklikken van "bevalt mij"-knop of door het achterlaten van een commentaar, worden deze bepaalde informaties direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als u het doorgeven van deze informatie wilt verhinderen, moet u zich voor het opzoeken van onze internetsites, bij Facebook afmelden. Doel en omvang van het opvragen van de data door Facebook, evenals het verdere verwerken en gebruiken van uw gegevens en tegelijk om uw rechten uit uw persoonlijk milieu te beschermen, vindt u bijDatabescherming door Facebook. Bij vragen over het verwerken, het opvragen of het gebruiken van uw persoonlijke gegevens evenals inlichtingen, rectificaties of het uitwissen van data, neemt u contact op met : Markus Filler, Restposten24 GmbH.

11.6 Google Analytics: Alle Restposten 24 en Stocklots 24 handelsportalen maken gebruik van Google Analytics, een Internetanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van Cookies die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse over uw gebruik van de handelsportalen mogelijk maken. De door cookies gevonden informatie over uw gebruik van handelsportalen, incl. uw IP-adres, wordt aan de server van Google doorgegeven en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van een handelsportaal in te schatten. Er worden berichten over acties op de websites voor de eigenaren van deze sites samengestelt om verdere gelijkaardige dienstverleningen te brengen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk is veroorloofd of zover derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google in verbinding brengen. U kunt het installeren van cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval evt. niet volledig over alle functies van het handelsportaal zult kunnen beschikken. Door het gebruik van een handelsportaal verklaart u zich met het verwerken van uw opgegeven persoonlijke gegevens door Google, zoals boven beschreven, akkoord. Hoe Google informaties verzamelt en gebruikt, kunt u lezen Bescherming van data door Google.

12. Dienstverlening en ter beschikkingstelling door Stocklots 24

Door Stocklots 24 genoemde dienstverleningen en websites worden zonder enkele garantie voor de ter beschikking staande goederen of kwaliteit hiervan aangeboden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Restposten 24 GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de op Stocklots 24 verkregen informatie, raadgevingen en aanbevelingen noch van de door Stocklots 24 toegangkelijke informatie en aanbiedingen.

13.2 Restposten 24 GmbH ist niet aansprakelijk voor schade, die door het niet leveren, vertraagde levering of foute levering van goederen ontstaat. De koper moet hiervoor de verkoper aansprakelijk stellen.

13.3 Restposten 24 GmbH is niet aansprakelijk voor schade, die door het verwijderen, achter de hand houden, of niet verwijderen of niet terughouden van goederen ontstaan, of het zou moeten zijn, dat men Restposten 24 GmbH, zijn wettelijke plaatsvervanger of diegene die de opdracht uitvoert, grove onachtzaamheid of moedwilligheidkan bewijzen . Afgezien van moedwilligheid wordt de aansprakelijkheid ten hoogte van 200,00Euro beperkt.

13.4 Tegenover bedrijven is Restposten 24 GmbH alleen aansprakelijk voor schade, afgezien van moedwilligheid bij het overtreden van wezenlijke verplichtingen uit een contract, of wanneer Restposten 24 GmbH, of zijn wettelijke plaatsvervangers of leidinggevende medewerkers moedwillig of grof onachtzaam gehandeld hebben. De bovenstaande beperkte aansprakelijkheid geldt vooral als vergoeding van middelbare schade, vooral in dit geval om de winst. In verband met de bovenstaande aansprakelijkheidsmethodiek, is Restposten 24 GmbH alleen aansprakelijk, wanneer bij het afsluiten van een bepaald contract met een typische schade rekening moet worden gehouden.

13.5 Tegenover de gebruikers is Restposten 24 GmbH alleen aansprakelijk, bij moedwilligheid en grove onachtzaamheid. Indien wezenlijke wettelijke overtredingen uit een contract plaatsvinden zoals vertraagde betaling, of voor het geval dat Restposten 24 GmbH veroorzaakt, dat een dienstverlening niet kan worden uitgevoerd, is Restposten 24 GmbH echter aansprakelijk voor elk foutief gedrag. De aansprakelijkheid is, op de gevallen van moedwilligheid en/of grove onachtzaamheid na, tot de omvang bij het afsluiten van een contract typische voorzienbare schade begrensd.

13.6 De bovengenoemde grenzen en uitsluitingen van de wettelijke aansprakelijkheid gelden niet voor eisen op basis van de productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), schaden aan lijf en leden, van gezondheid of dringende wettelijke regels.

13.7 Restposten 24 GmbH is niet aansprakelijk voor fouten van de hard- und software op de server, de voor het gebruik of het beheer van Stocklots 24 gebruikt worden, onmiddelbare fouten zoals het uitwissen van data op het lokale system van de gebruikers, virussen, niet ter beschikking staan van Stocklots 24, schade aan hard- en software op het lokale system van de gebruiker. Er bestaat geen recht op volledigheid, correctheid of herstelling (b.v. bij vernietiging Stocklots 24 ter beschikking staande databank).

14. Bevoegde rechtbank en ten grondeliggend recht

14.1 Is de contractparner ondernemer bij Restposten 24 GmbH, dan zijn voor het licentie-/gebruikerscontract uitsluitend deze Algemene Voorwaarden het materiële recht van Duitsland, met uitsluiting van het VN-kooprecht, geldig.

14.2 In Darmstadt is de uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle uit het gebruikerscontract en deze Algemene Voorwaarden voortgaande geschillen .

15. Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden en de salvatorische clausule

15.1 Restposten 24 GmbH heeft het recht, deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde en zonder het opgeven van redenen, te veranderen. De veranderde voorwaarden worden de gebruikers per e-mail twee weken voor het in voege treden toegestuurd. Spreekt de gebruiker het gelden van de nieuwe Algemene Voorwaarden binnen 2 weken na ingang van de e-mail niet tegen, gelden de veranderde Algemene Voorwaarden als geaccepteerd. Restposten 24 GmbH zal de gebruiker op de betekenis van deze tweewekelijkse termijn, nog eens met een apart schrijven opmerkzaam maken.

15.2 Voor het geval dat een bepaalde bepaling van dit contract deels of geheel niet wettelijk doorvoerbaar kan zijn of de wettelijke omzetting hiervan niet doorvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid van het gehele contract en de Algemene Voorwaarden niet veranderd. De ongeldige bepaling geldt dient door een andere te worden vervangen, dusdanig door in de zin en het doel van de ongeldige bepaling, zodat deze dan op een meer rechtsgeldige manier, economisch wordt benaderd. Dit geldt ook voor evt. regelgevinghiaten.

15.3 Bijkomende afspraken moeten schriftelijk worden afgegeven.

Anmelden

Stand: 01.01.2019 © 1995-2019 Restposten24 GmbH / Stocklots24®